Co znamenají barvy v diagramu energetické bilance?

User avatar
pzygmunt
Posts: 18613
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Šedá barva na plusové straně je energie odebraná ze sítě.
Šedá barva na mínusové straně je energie odevzdaná zpět do sítě.

Množství "šedé" se liší v závislosti na typu bilance (aritmetická vs. vektorová).

Barvy jsou spotřeba minus výroba. V závislosti na tom, zda se jedná o plus nebo minus
se pak výsledek zobrazí na šedém grafu v podobě barev, červené, pokud spotřebováváte více, než vyrábíte, a zelené, pokud vyrábíte více, než spotřebováváte.

Porovnáte-li aritmetickou bilanci s vektorovou bilancí, všimnete si, že zelené sloupce "lépe" vyplňují šedé pozadí (je tam méně šedé), což matematicky znamená,
že jste lépe využíváte vyrobenou energii.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “FAQ”